• slidebg1
  Uavhengig kontroll våtrom
  Uavhengig kontroll lufttetthet
 • slidebg1
  Trykktest
 • 3dbg
  TERMOGRAFI & FUKT OG RÅTE

UAVHENGIG KONTROLL VÅTROM OG LUFTTETTHET

Krav til uavhengig kontroll kom 1.januar 2013 For tiltaksklasse 1 gjelder det nye boliger, og fritidsboliger med mer en boenhet. Det som skal kontrolleres er våtrom og lufttetthet


Les mer om Våtrom Les mer om Lufttetthet

TRYKKTEST

Tetthetskontroll er beregning av volumet på luftutskiftingen i et bygg. Vi måler om den utvendige vindtettingen (for eksempel asfaltplater) og diffusjonstettingen (den innvendige plasten) er tett nok i forhold til kravet i byggeforskriften.


Les mer om Trykktest

TERMOGRAFI

Det er registrering av temperaturforskjellen på en overflate Enkelt forklart gjør vi om forskjeller i temperatur til bilder. I motsetning til våre øyne som ser lysstråler, viser et termografikamera varmestråler
Les mer om Termografi

FUKT & RÅTE

Fukt kan forårsake helseplager og materielle skader. Vi kan utføre fuktmåling av luft, i treverk, mur, betong, leca og teglestein


Les mer om Fukt & Råte

UAVHENGIG KONTROLL ER BASERT PÅ TEK 17 – BYGGTEKNISK FORSKRIFT, BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) OG VEILEDNING UAVHENGIG KONTROLL

Skal du bygge nytt hus? Da er det krav til en uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Kravet fra Direktoratet for byggkvalitet om å koble inn en uavhengig tredjepart for å kontrollere nyoppførte bygg, trådte i kraft 1. januar 2013. Kontrollkravet gjelder for boliger og fritidsboliger over 150 kvadratmeter og fritidsboliger med mer enn en boenhet. Det som skal sjekkes er våtrom og lufttetthet

Lufttetthet

Uavhengig kontroll

Våtrom

Uavhengig kontroll

Trykktesting

små og store bygg

Termografering

av bygg

Mindre trekk med enkle grep

Eldre hus har vanligvis ikke et balansert ventilasjonsanlegg. Ofte er det kun ventiler i vinduer og vegg som brukes i kombinasjon med avtrekksvifter.

- Dersom ventilene er lukket vil avtrekksvifter, vedovner og andre innretninger som fører luft ut av huset, samtidig forsøke å hente luft fra andre steder i huset. Dette gir ekstra trekk på steder som ikke er tette nok. Det er derfor viktig at alle, eller de fleste av ventilene holdes åpne, også når det er kaldt utendørs. Dette vil også motvirke fuktighet og soppdannelse, sier Hæhre som et eksempel på enkle grep som alle kan ta i bruk.

Gevinsten blir et sunnere og mindre trekkfullt hus, som igjen gir økt trivsel, samt langt hyggeligere strømregninger i vintermånedene

 • Referanser

  Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS

  Øistein Blekkerud

  Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS som er forhandler for huskjeden Blå Bolig i Buskerud og 3 kommuner i Oppland, bruker Byggsjekk1 til alle sine prosjekter. Byggsjekk1 utfører for oss uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet og vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet

 • Referanser

  RVS og NTG

  Preben Holter Ellingsen

  RVS og NTG bruker Byggsjekk1 AS som samarbeidspartner til uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet - trykktesting av små og store bygg. Byggsjekk 1 utfører dette til avtalt tid og pris. Vi er veldig fornøyd med oppfølging og smidighet. Byggsjekk 1 er godt kjent med Byggteknisk forskrift og Norsk Standard, og er en god støttespiller.

 • Referanser

  Mesterhus Bygdesnekkern AS

  Ole Håvard Olsen

  termografering i byggeprosessen gir oss den ekstra tryggheten vi trenger når vi skal levere kvalitet.


 • Referanser

  Modum Eiendom A/S

  Kjell Grøstad

  Gode og innformative rapporter på alle våre jobber


 • Referanser

  Veidekke Entrepenør AS

  Audun Monsen

  For Veidekke Entrepenør AS - omsorgsboliger Kongsberg.


Send oss en mail