Elektro-termografi

Elektro-termografi:

En dårlig kontakt på for eksempel en kobling i et elektrisk anlegg medfører en temperatur økning. Termografikameraet oppdager disse feilene. Kontrollen utføres berørings fritt med anlegget i full drift

Kameraet ser ikke igjennom avdekkinger, derfor må vi demontere disse

Brannstatistikker fra DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) viser at en tredjedel av alle branner med elektrisk årsak utløses av dårlig kontakt.

Det er mange fordeler med termografi kontroll:

• Færre branner
• Sparer liv, helse og skader på mennesker og dyr
• Viktig del i elektro og internkontrollen
• Rabatt på forsikringen
• Økt driftsikkerhet
• Kontrollere store anlegg på kort tid