Lufttetthet

Krav til uavhengig kontroll kom 1. januar 2013

For tiltaksklasse 1 gjelder det nye boliger, og fritidsboliger med mer en boenhet. Det som skal kontrolleres er våtrom og lufttetthet.

Ved oppdrag, sender vi erklæring om ansvarsrett til ansvarlig søker. Vi legger ved en informasjon om kontrollen, hvor det er beskrevet hva kontrollen går ut på. Det står i informasjonen hva Byggsjekk1 AS trenger av dokumentasjon og kvalitetssikring.

Kontrollen er beskrevet i Byggesaksforskriften (SAK 10) §12, 14-2 første avsnitt og 14-6. Veileder om uavhengig kontroll kapittel 7, rutinemal for kontrollforetak.

Dokumentasjonskontroll

På grunn av krav til uavhengighet, kan ikke uavhengig kontrollerende for lufttetthet utføre trykktest i samme tiltaket. Kontrollen er i hovedsak en dokumentasjonskontroll.

Vårt mål med denne informasjonen er at samarbeidet mellom ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og Byggsjekk1 som uavhengig kontrollør skal bli best mulig. Til slutt lager vi en sluttrapport som vi sender ansvarlig søker, sammen med kontrollerklæring/sluttrapport og plan for uavhengig kontroll.

Er noe uklart i denne prosessen, eller vi kan hjelpe til med noe, er det bare å ta kontakt, så løser vi det i sammen.