Om Oss

Skal du byggge nytt hus

Skal du byggge nytt hus? Da er det krav til en uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Byggsjekk1 utfører denne kontrollen.

Trykktest av små og store bygg

Vi påtar oss oppdrag med trykktest av små og store bygg.
Trekker det kaldt i huset ditt, eller du har istapper på taket? Vi finner årsaken .

Byggsjekk1, påviser hvor varmekabelen eller den vannbårne varmen ligger i gulvet, eller vi kan hjelpe deg med å finne også fukt og vannlekkasjer i bygget ditt

Uavhengig kontroll

Skal du bygge nytt hus? Da er det krav til en uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.Byggsjekk1 utfører denne kontrollen.

Reportasje på TV Modum

Uavhengig kontroll – Bygningskontroll

Kravet fra Direktoratet for byggkvalitet om å koble inn en uavhengig tredjepart for å kontrollere nyoppførte bygg, trådte i kraft 1. januar 2013. Kontrollkravet gjelder for boliger og fritidsboliger over 150 kvadratmeter og fritidsboliger med mer enn en boenhet. Det som skal sjekkes er våtrom og lufttetthet

Se vår reportasje på Drammen live 24

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER

Daglig leder og eier i Byggsjekk1 AS, Svein Gunnar Hæhre, har over 25 års fartstid som bygningskontrollør.

Bygsjekk1 AS, sitt kjerneområde er

Lufttetthet

Uavhengig kontroll

Våtrom

Uavhengig kontroll

Trykktesting

små og store bygg

Termografering

av bygg

Slik får du en sunnere bolig

Ifølge Helsetilsynet fører dårlig inneklima til blant annet redusert konsentrasjon, redusert læreevne og nedsatt produktivitet. Usunt inneklima bidrar også til infeksjoner i luftveier og forverring av astma og allergier, som igjen kan medføre økt fravær

Det er dermed ikke bare helsemessige årsaker, men også økonomiske grunner til å sørge for et godt innemiljø i hjemmet så vel som i barnehager, skoler og yrkesbygg.

Byggsjekk1 AS kan hjelpe deg med å lokalisere eksakte problemområder i bygningen, og gi deg en grundig rapport og effektive utbedringsråd.