Andre bruksområder

For eksempel:

• Finne væskenivåer i tanker.
• Lete etter savnede mennesker.

Elektromotorer

• Kontrollere lager på elektromotorer og andre roterende maskiner
• Sjekke isolasjonen på rør.