Byggtermografi

Byggtermografi:

Termograferingen blir utført med undertrykk på vanligvis 25 Pa som skapes av viften vi bruker til tetthetskontroll

Kontrollen blir utført på en effektiv måte uten inngrep.

Kunden får en termografirapport som beskriver eventuelle utettheter, dårlig isolering, fukt eller feil i bygningskonstruksjonen.

BYGGTERMOGRAFI er et fint hjelpemiddel når
du ønsker eller vil finne ut om:

• Spare energi
• Redusere din strømregning
• Finne årsak til kald trekk i huset
• Sjekke isolasjonen og tettheten
• Om bygget oppfyller krav til tetthet
• Skal kjøpe bolig og lurer på om den er tett nok
• Har kjøpt en bolig og opplever at den ikke er tett nok
• Skal rehabilitere eller bygge på og vil avdekke svakheter med isolering eller diffusjonstettingen

Du kan i tillegg avdekke fukt og råte. Økt komfort er også en gevinst

Kontrollen bli utført etter Norsk Standard NS-EN ISO 6781-1: 2023

, bygningers termiske egenskaper. Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer.