Trykktest

TRYKKTEST - Hva er det?

Tetthetskontroll er beregning av volumet på luftutskiftingen i et bygg. Vi måler om den utvendige vindtettingen (for eksempel asfaltplater) og diffusjonstettingen (den innvendige plasten) er tett nok i forhold til kravet i byggeforskriften.

Ca 90% av varmetapet i boliger skyldes luftlekkasjer. En liten rift eller glippe i plasten kan kjøle ned et stort område på veggen med 10 – 20 grader. Dårlig isolasjon påvirker ikke varmetapet så mye som luftlekkasjer. Du kan sammenligne med å være på fjellet i vindvær - ullgenseren holder deg god og varm hvis du har vindtette klær utenpå.

Det kan også være andre årsaker til lekkasjer.

Vi bruker en vifte, Minneapolis BlowerDoor som er markedets beste. Viften plasserer vi i en ytterdør. Den suger luft ut av bygget for å etterligne luftlekkasjene som kan oppstå naturlig. Viften sammen med trykkmålerutstyr og analyseprogram på PC gir oss et lekkasjetall (n50). Tabellen under viser f.eks at kravet for enebolig er n50 – 2,5, dvs. at viften ikke skal bytte ut luften mer en 2,5 ganger på en time.

Når vi er ferdig med undertrykkstesten, snus viften og det blir utført en overtrykkstest for å sammenligne. Basert på målingene får kunden et Byggsjekk1, Tetthetssertifikat

Holder ikke bygget kravet til tetthet, kan vi lage undertrykk med viften og temografere.

En tetthetskontroll/ termografering når snekkeren er ferdig med vind og diffusjonstetting, kan derfor være en ekstra kvalitetssikring for å avdekke eventuelle lekkasjer.
Da er det lettere å oppdage/ utbedre disse, enn når bygget er ferdig.

Dette sammen med sluttkontroll, gir en sikkerhet for at bygget oppfyller kravet.

Det merkbart skjerpende kravet til tetthet i TEK 10 § 14 - energi, stiller større krav til utførende angående tetthet. .

Byggsjekk1 AS – Hjelper deg med å bygge energieffektive hus!

TEK 10 – Byggteknisk forskrift - Nye krav:

Det har blitt strengere krav til lufttetthet i bygningsforskriften, TEK 10 - § 14 energi fra 1.januar 2016) - TEK 2010.

Det nye kravet til luftlekkasjetall pr. time ved 50 Pa trykkforskjell er 0,6 oms/pr. time for småhus og boligblokk.

Kontrollen blir utført etter Norsk Standard NS-EN 13829, bestemmelse av bygningers luftlekkasje. Nye bygg og større tilbygg må ha trykktest sammen med ferdigattest.

Hva kan luftlekkasjer føre til?

• Varmetap
• Store fyringskostnader
• Fukt og råte i konstruksjonen
• Redusert komfort i form av kaldt hus og trekk.
• Får du avdekket lekkasjene blir det mindre fyringskostnader og økt komfort!

Byggsjekk1 AS, utfører også trykktest på store bygg