Fukt og råte

Fukt kan forårsake helseplager og materielle skader

Vi kan utføre fuktmåling av luft, i treverk, mur, betong, leca og teglestein.

Kan også registrere temperatur

Kan også registrere temperatur og relativ luftfuktighet over lengre tid som dager eller uker, med avlesning f.eks hver time. Instrumentet vi bruker til dette er en MSR 145 datalogger ( se bilde). De legger vi igjen i bygget normalt en i soverom og en i stuen eller andre aktuelle rom

Etter dataloggerne har ligget i bygget og registrert i en uke laster vi verdiene inn i programmet på PC og vil kunne se temperatur og fukt døgnet rundt . Vi kan se hvordan bruken av huset påvirker disse verdiene.