Hva er Termografi?

TERMOGRAFI - Hva er det?

Det er registrering av temperaturforskjellen på en overflate Enkelt forklart gjør vi om forskjeller i temperatur til bilder. I motsetning til våre øyne som ser lysstråler, viser et termografikamera varmestråler.

Termografikameraet

Termografikameraet skiller på temperatur med farger, de lyse fargene viser hvor mye kaffe det er i koppen